17.6.08

Vastaflow

              ...eli "akanflow"

Tänä aamuna nousin oikealla jalalla: ajattelin ensiksi maailmankaikkeutta. Siinä kaikki, mitä meillä on jaettavana toistemme kanssa, vaikka olemme näin olemattomia.

Olen yliherkkä kesälle: jokainen hetki pysäyttää, vaikka pitäisi olla flow-tilassa. Suomalainen kaikki on raskasta ja velvoittavaa, etenkin positiivinen. Olen allerginen flow-tilalle, tuolle Mihály Csíkszentmihályin käsitteelle, ja toin tämän seikan esille eilisessä keskustelutilaisuudessa. Sanoin ottavan kyynikon rooliin. Tahdoin vain aukoa päätäni lievästi, mutta lieväksi hämmastyksekseni saatoin todella vaikuttaa kyynikolta.

Olen naiivin yliherkkä konsulttipsykologialle, joka suosittelee ihmisille merkityksellisyyden kokemuksia mutta on samaan aikaan perusluonteeltaan (omasta mielestäni) selkeästi välineellistävää ja nihilististä. Yksilön kokemus on irrotettu saarekkeeksi, jota tarkastellaan ulkoapäin näennäistieteellisin käsittein mutta tieteellisestä kontekstista irrotetusti. Kaikki lähtee muka yksilön sisältä muttei oikeasti mistään, ei siis mistään abstraktin hyödyn ulkopuolisesta. Syvähenkisinkin mielekkyyskokemus on suoritus tai tuotteistettava oire...

Olen valmis menemään pitkälle pessimistisessä kritiikissäni, koska olen merkitysoptimisti ja eräänlainen idealisti. Eivätkö todelliset huippukokemukset ole liian rankkoja, liian todellisia, jotta niitä voisi mielekkäästi mainostaa kokemuksina? Eivätkö onnellisuuspotentiaaliin kohdistuvan hyväksikäytön vaarat ole vielä kertaluokkaa suurempia kuin mielihyvään kohdistuvan? Kell' onni on...

...se onnen jakakoon. Osana maailmankaikkeutta, jonka pieneltä osaltaan oirehtii meissä!

3 kommenttia:

Matti kirjoitti...

Rankkuus taitaa kuitenkin kuulua kokemuksesta kerrottuihin juttuihin eli representaation alueelle.

Timo kirjoitti...

Hyvä näkökulma. Rankkuus ei ole itse kokemuksessa, mutta jutuissakin on vain rankkuuden fantasia. Rankkuus on siinä, että kaikki hyvä on helppo pilata.
Rankkuus on siinä, että tällainen epeli ahdistuu ja turhautuu hyvääkin tarkoittavista huijauksista.

Timo kirjoitti...

"Suomallainen kaikki" po. suomalaiselle kaikki. Mutta onhan se runollisempi noin.